Wat is conflict-coaching?

Conflict-coaching is in essentie een methode om mensen op individuele basis te helpen effectief met conflicten om te gaan. Binnen een conflict worden vaak destructieve communicatiepatronen ingezet en steeds maar weer herhaald. Een conflict-coach kan dit op een niet-beschuldigende manier aan het licht brengen. De coach kan helpen met het verbeteren van de communicatievaardigheden, het beter begrijpen waardoor iemand ‘getriggerd’ wordt, het omzetten van destructief gedrag naar constructieve antwoorden en het leren herkennen en controleren van de eigen aannames. De basis principes voor conflict-coaching (zoals zelfbeschikking, vertrouwelijkheid en niet-oordelend) komen overeen met mediation. Sommige technieken en vaardigheden die gebruikt worden in conflict-coaching komen worden ook gebruikt in mediation, maar er zijn een paar belangrijke verschillen.

Een van de belangrijkste verschillen is dat het doel van de deelnemers in conflict-coaching niet het oplossen van een conflict hoeft te zijn. Meestal willen de deelnemers juist manieren zoeken om te voorkomen dat een conflict onnodig escaleert, hun vaardigheden om met conflicten om te gaan vergroten of betere communicatie vaardigheden ontwikkelen voor moeilijke gesprekken. De meeste doelen gaan dus om het ‘omgaan met’ in plaats van ‘oplossen van’.

Conflict-coaching is geen therapie of counseling. Het gaat nadrukkelijk niet om het onderzoeken van de oorsprong van conflictueus gedrag en emotionele reacties bij de deelnemer. Dit betekent niet dat niet gekeken kan worden naar gebeurtenissen uit het verleden of dat de impact van een conflict op de deelnemer niet besproken kan worden. Het betekent wel dat er grenzen worden gesteld aan de interventies van de coach. Conflict coaching beperkt zich tot de doelstelling van de deelnemer en is in essentie toekomstgericht.

Scheidingsmediator

Een conflict-coach geeft geen advies.

Een conflict-coach is er alléén voor de deelnemer, en wordt niet ingezet als vertegenwoordiger van de deelnemer.  Conflict-coaching werkt goed geschikt in pre- en post mediation trajecten of zelfs in mediation trajecten.Ook op andere momenten kan conflict-coaching goed worden ingezet. Te denken valt aan de volgende situaties: 

  • ‘De andere partij’ in een conflict wil niet deelnemen aan een mediation of komt niet opdagen
  • De deelnemer die hulp zoekt wil zelf niet deelnemen aan een mediation proces, maar wil het conflict zelf oplossen.

 

Conflict-coaching in mijn praktijk (wat bied ik aan)

Pre-mediation training

De conflict-coach bereidt een deelnemer voor op een mediation traject. Coaching is in dit geval gericht op manieren om de deelnemer te ondersteunen. The coach helpt de deelnemer om het mediation proces te begrijpen, moeilijke gesprekken te oefenen, gemeenschappelijke belangen te identificeren, consequenties te overzien en te helpen om het denken in mogelijkheden, strategieën en oplossingen te vergroten.

Post-mediation coaching

Het doel van post-mediation coaching is om de deelnemer op individuele basis te helpen zijn/haar doelen na de mediation te bereiken. Dit kan onder andere omvatten: het verbeteren van de relatie als deze nog niet is geheeld, het verbeteren van conflict-management vaardigheden, het oppakken van nog niet opgeloste zaken ten aanzien van personen of de situatie, werken aan manieren om onnodige escalaties in de toekomst te voorkomen.

Mediation coach

Een conflict-coach kan ook worden ingezet als ‘stille partner’ van een van de partijen in een mediation proces. Om onbalans te voorkomen werkt dit het best als beide partijen een coach hebben.

Gedurende de mediation spreekt de coach niet namens de deelnemer en neemt niet direct deel aan het proces. De coach observeert alleen de deelnemer, om achteraf feedback te kunnen geven met betrekking tot de doelen van de deelnemer en om te helpen met de conflict vaardigheden van de deelnemer. De feedback van de coach wordt ná de mediation gegeven. Alleen als het in het belang van de mediation is, kan de mediation tijdelijk onderbroken worden zodat de coach feedback kan geven in een 1-op-1 gesprek.

Menu