Welkom bij Barelds mediation & coaching

Mediation

Overal waar mensen samen leven of werken kunnen conflicten ontstaan. Mensen hebben nu eenmaal tegengestelde belangen, verschillende behoeften, andere waarden en normen en soms is er ook sprake van miscommunicatie. Een mediator kan helpen om mensen die met elkaar in conflict zijn weer bij elkaar te brengen, door het gesprek tussen hen te begeleiden.

De mediator

De mediator is getraind in conflictbemiddeling. Een mediator oordeelt niet en luistert naar ieders verhaal. De mediator is geen partij in het conflict, en heeft geen belang bij welke oplossing door de deelnemers wordt gekozen.
De deelnemers gaan onder begeleiding van de mediator in gesprek. Zij nemen vrijwillig aan het gesprek deel, en kunnen dus ook op elk moment een gesprek beëindigen.
In het proces zal de mediator de deelnemers stimuleren beter met elkaar te communiceren, waardoor nieuwe inzichten en mogelijke oplossingen duidelijker worden. Alles wat besproken wordt blijft ‘binnenskamers’, zodat iedereen zich vrij kan uiten.
De mediator ziet toe op een goed verloop van het proces, de voortgang en de naleving van de mediation gedragsregels (neutraliteit, zelfbeschikking, vrijwilligheid en vertrouwelijkheid). Het resultaat van de mediation wordt door de mediator vastgelegd, ofwel in officiële documenten zoals een vaststellingsovereenkomst ofwel in een kort verslag.

Doel

Het doel van het mediation gesprek is om helder te krijgen waar het voor de deelnemers nu écht om gaat in het conflict en om ruimte te scheppen voor het samen zoeken naar een oplossing. Een oplossing, waarin alle deelnemers zich kunnen vinden en die aan ieders werkelijke belangen tegemoetkomt. 

Voordelen ten opzichte van een juridische procedure

Behoud van de relatie: Bij mediation is er een grotere kans dat de relatie met de ander na de mediation nog in stand is, dat je nog met elkaar ‘door een deur’ kunt.
Duurzamere oplossing: De oplossing die door mediation wordt bereikt houdt vaak langer stand en is beter toepasbaar, omdat de deelnemers zelf hebben kunnen beslissen wat de oplossing wordt.
Snelheid en kostenbesparing: Bij mediation zijn vaak maar 2 of 3 gesprekken nodig om de communicatie zodanig te verbeteren dat naar een oplossing kan worden toegewerkt. Bovendien zijn de kosten van een mediation vaak een stuk lager dan van een juridische procedure.
Minder formeel: Mediation is minder formeel dan een juridische procedure. Je hebt meer keuze in hoe het proces zal gaan verlopen.

Menu